Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Logowanie dla studentów:
Login i hasło są takie same jak do systemu eduroam.WAŻNE: Konto w systemie eduroam MUSI zostać aktywowane!Login należy wpisać w całości w formacie pierwsza litera imienia + pierwsza litera nazwiska + nr indeksu (w formacie sześciocyfrowym z zerem na początku!) + @student.ath.edu.pl (np. Jan Kowalski, numer legitymacji 012345 - jk012345@student.ath.edu.pl).
Po rejestracji należy uzupełnić pola wymagane: imię, nazwisko oraz adres email (można użyć adresu @student.ath.edu.pl).

Logowanie dla pracowników:
Login i hasło są takie same jak do domeny ATH (to samo konto jest używane w eduroam'ie i poczcie exchange/OutlookWebApp). Login należy wpisać w całości w formacie pierwsza litera imienia + całe nazwisko + @ad.ath.bielsko.pl (np. Jan Kowalski - jkowalski@ad.ath.bielsko.pl).
Po rejestracji należy uzupełnić pola wymagane: imię, nazwisko oraz adres email (można użyć adresu @ath.bielsko.pl).

Logowanie dla studentów studiów podyplomowych:
W przypadku studentów studiów podyplomowych konta zakładane są ręcznie na mailowy wniosek prowadzącego zajęcia. W takim wniosku musi znaleźć się imię, nazwisko i adres email.