Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Logowanie dla studentów:
Login i hasło są takie same jak do systemu eduroam.WAŻNE: Konto w systemie eduroam MUSI zostać aktywowane!Login należy wpisać w całości w formacie pierwsza litera imienia + pierwsza litera nazwiska + nr indeksu (w formacie sześciocyfrowym z zerem na początku!) + @student.ath.edu.pl (np. Jan Kowalski, numer legitymacji 012345 - jk012345@student.ath.edu.pl).
Po rejestracji należy uzupełnić pola wymagane: imię, nazwisko oraz adres email (należy użyć adresu @student.ath.edu.pl).

Logowanie dla pracowników:
Login i hasło są takie same jak do domeny ATH (to samo konto jest używane w eduroam'ie i poczcie exchange/OutlookWebApp). Login należy wpisać w całości w formacie pierwsza litera imienia + całe nazwisko + @ad.ath.bielsko.pl (np. Jan Kowalski - jkowalski@ad.ath.bielsko.pl).
Po rejestracji należy uzupełnić pola wymagane: imię, nazwisko oraz adres email (należy użyć adresu @ath.bielsko.pl).

Logowanie dla studentów studiów podyplomowych:
W przypadku studentów studiów podyplomowych konta zakładane są ręcznie w usłudze Microsoft365 na wniosek dziekanatu. W takim wniosku musi znaleźć się imię, nazwisko oraz okres ważności konta. Po założeniu konta przy pomocy tych samych danych można się logować tutaj tak jak studenci (przy czym adres mailowy będzie miał domenę @mail.ath.edu.pl).