Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Logowanie dla studentów:
Login i hasło są takie same jak do systemu eduroam. WAŻNE: Konto w systemie eduroam MUSI zostać aktywowane!

Logowanie dla pracowników:
Login i hasło są takie same jak do domeny ATH (to samo konto jest używane w eduroam'ie i poczcie exchange/OutlookWebApp). Login należy wpisać w całości w formacie pierwsza litera imienia + całe nazwisko + @ad.ath.bielsko.pl (np. Jan Kowalski - jkowalski@ad.ath.bielsko.pl).

Po rejestracji należy uzupełnić pola wymagane: imię, nazwisko oraz adres email (należy użyć adresu uczelnianego).


For foreign students:
Your login and password are the same as for the eduroam system.

After registration you have to enter your name, surname and email address.