Na tym kursie możecie zapoznać się z  treściami dotyczącymi pielęgnowania chorych w wybranych schorzeniach układu krążenia, jak również z wytycznymi Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.