Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, którzy chcą prowadzić zajęcia w formie e-learningu. Tu można znaleźć wskazówki, jak założyć kurs, jakie są wymagania dotyczące prowadzenia zajęć w tej formie oraz jak opracować kurs, by uzyskać zgodę na realizację e-zajęć.

prof. ATH, dr hab. inż. Małgorzata Rabiej

Koordynator Wydziałowy ds. e-Learningu